GREENPAD (EVAPORATİF) SOĞUTMA SİSTEMİ

Nasıl Çalışır ?
 
Direkt evaporatif soğutma sisteminde kuru hava, cihaz içerisindeki fan yardımı ile dışarıdan emilir. Emilen kuru hava, yüzeyi devirdaim pompası ile ıslak tutulan Greenpad markalı eşanjörlerden soğutularak geçer ve istenen mahale soğutulmuş olarak gönderilir. Diğer bir ifade ile havanın doyurulması esnasında buharlaşan su, buharlaşma gizli ısısının bir bölümünü geri dönüş suyundan diğer bölümünü de kuru havanın duyulur ısısından alır. Bu sayede yıkanmış havanın sıcaklığı düşer, mutlak nemi yükselir ve gizli ısısı artar.
 
Duyulur ısı kaybı ile gizli ısı kazancı eşit olduğundan süreç adyabatik direkt evaporatif soğutma olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu bu işlem ve cihazın soğutma limit değerleri havanın yaş termometre sıcaklığı ile sınırlanmıştır.